⛪ Ogłoszenia parafialne

22.3.2022
⬅️ Wstecz

Głos świętego Walentego
NIEDZIELA 20 MARCA 2022 – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
Kolekta diecezjalna na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych.
730 Za ++ Alojzego i Małgorzatę Tłuczykont, ++ 2 synów, ++ z pokrewieństwa Cielanga, Pośpiech, Glombik. (Für die ++ Alois und Margarete Tłuczykont, ++ 2 Söhne, ++ aus der Verwandtschaft Cielanga, Pośpiech, Glombik).
900 Za zmarłych rodziców Marię i Ryszarda Machoń, ++ Irenę i Henryka Bartoń, ++ rodzeństwo Gabrielę i Bernarda, + Krystiana Freier, za ++ z pokrewieństwa Machoń i Bartoń.
1030 1. Za zmarłą Elżbietę i Józefa Szarla, + Helgę Szarla.

  2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i     zdrowie w pewnej intencji.

1430 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym z udziałem chóru parafii Radoszowy.
Poniedziałek: 21.03.2022
1800 Za zmarłych dziadków Bertę i Antoniego Wybraniec, ich ++ synów Oswalda i Bernarda Wybraniec, + zięcia Bernarda Willim oraz dusze w czyśćcu cierpiących.
Wtorek: 22.03.2022
1800 Za zmarłych Marię i Horsta Osieka, ++ dziadków z obu stron.
Środa: 23.03.2022
1800 Za zmarłych rodziców Elżbietę i Bernarda Nowak, ++ dziadków Józefinę i Alojzego Langer, ++ Franciszkę i Jana Nowak, ++ nauczycieli i dusze w czyśćcu cierpiące.
Czwartek: 24.03.2022
1700 Grupa Modlitewna.
1800 Za zmarłą Elżbietę Maicher, ++ Annę i Jana Szczesny, ++ Marię i Henryka Maicher, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK: 25 MARCA 2022 – UROCZYSTOĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO.
700 W intencji Parafian.
1715 Droga Krzyżowa dla dorosłych.
1800 1. Za zmarłych Franciszka Filusz, ++ rodziców Filusz – Nowak, ++ rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

  2. Za zmarłych rodziców Annę i Walentego Suchan, ich + córkę Helenę, + synową Ingeborgę, ++ z pokrewieństwa Suchan, Szczęsny, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące. Msza św. szkolna.
  Po Mszy św. Droga Krzyżowa dla dzieci.

1900 II spotkanie synodalne.
Sobota: 26.03.2022
800 Za zmarłych rodziców Rudolfa i Jadwigę Stoklossa, ++ Gintra i Elżbietę Malejka, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
1730 1. Za zmarłego ojca Manfreda Glombik w 1 rocznicę śmierci, za ++ pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

  2. Za zmarłych rodziców Katarzynę i Władysława Dżugaj w rocznicę śmierci, + męża Jerzego Rinke ++ dziadków z obu stron.
  3. Za zmarłych Eufemię i Jerzego Pilich, ich + córkę Helgę oraz za ++ z rodzin Knyhas – Pilich.

NIEDZIELA 27 MARCA 2022 – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
Kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii.
730 Za zmarłych Teodora, Stefanię i Agnieszkę Glombik, ++ ich rodziców i rodzeństwo oraz ++ rodziców Maloszek.
900 1. Za zmarłego Erwina Malkowski i ++ z pokrewieństwa.

  2. Za zmarłych rodziców Marię i Gerarda Ditmer, ++ dziadków z obu stron za + Hildegardę Kindla, ++ z     pokrewieństwa Ditmer – Kindla.

1030 Za zmarłych rodziców Teodora i Elżbietę Kern, ++ Leonarda i Hildegardę Swoboda, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.
1430 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

  Głos świętego Walentego

NIEDZIELA 27 MARCA 2022 – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
Kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii.
730 Za zmarłych Teodora, Stefanię i Agnieszkę Glombik, ++ ich rodziców i rodzeństwo oraz ++ rodziców Maloszek.
900 1. Za zmarłego Erwina Malkowski i ++ z pokrewieństwa.

  2. Za zmarłych rodziców Marię i Gerarda Ditmer, ++ dziadków z obu stron za + Hildegardę Kindla,     ++ z pokrewieństwa Ditmer – Kindla.

1030 Za zmarłych rodziców Teodora i Elżbietę Kern, ++ Leonarda i Hildegardę Swoboda, ++ dziadków, + + z pokrewieństwa, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.
1430 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Poniedziałek: 28.03.2022
700 Za zmarłą Marię Kurpiela, + Wacława Grella, ++ Rosemarie i Alfonsa Buchta.
Wtorek: 29.03.2022
1800 Za zmarłych Joachima i Gertrud Gola, ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa: 30.03.2022
700 W intencji Parafian.
Czwartek: 31.03.2022
1800 Ze skrzynki ofiar za dusze w czyśćcu cierpiące oraz powierzone intencje ofiarodawców.
Piątek: 01.04.2022 – Pierwszy piątek miesiąca.
700 Za zmarłą Danutę Klose, jej + męża Alojzego, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
1715 Droga Krzyżowa dla dorosłych.
1800 Za Kościół Święty. Msza św. Szkolna. Po Mszy św. Droga Krzyżowa dla dzieci. Potem spotkanie z rodzicami i dziećmi I Komunii św.
Sobota: 02.04.2022 – Pierwsza sobota miesiąca.
730 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
800 Za zmarłą Elfriedę Wesolly w 30 dzień po śmierci.
1300 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo z okazji 18 – tych urodzin Adriana.
1730 1. Za zmarłego Joachima Czaja, ++ rodziców Bertę i Walentego Czaja, ++ Teresę i Emila Heinzer, + + z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

  2. Za zmarłego Waltra Glombik, ++ 3 braci, rodziców, ++ Katarzynę i Augustyna Wyszka i całe     pokrewieństwo.

NIEDZIELA 03 KWIETNIA 2022 – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
Kolekta na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne.
730 Za zmarłych dziadków Marię i Hiacenta Kleemann, + siostrę Krystynę Mucha, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. (Für die ++ Großeltern Maria und Hyazinth Kleemann, + Schwester Krystyna Mucha, ++ aus der Verwandtschaft und die Armen Seelen).
900 Do Bożej Opatrzności za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie.
1030 Za zmarłych Monikę i Antoniego Kopiec, + ciocię Agnieszkę, ++ dziadków, ++ z rodzin Machura – Szenkiel.
1430 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

⬅️ Powrót do ogłoszeń
Głos Świętego Walentego
Aktualna gazetka z intencjami Mszy Świętych
Głos św walentego