Program Misji Świętych

6.9.2021
⬅️ Wstecz

Program  Misji  Świętych
                       

ŚRODA  8.09.2021 Święto Narodzenia NMP
 „ Bóg jest miłością”
   8.00 – Msza św. z nauka misyjną.
 18.00 -  Msza św. z nauką misyjną.
20.30  -  Apel Maryjny.


CZWARTEK   9.09.2021
    „ Tajemnica grzechu, pokuta i nawrócenie”
 7.30 – Adoracja Najświętszego  Sakramentu.
 8.00 – Msza św. z nauką misyjną.
16.00 – Spotkanie dla dzieci kl. I-V
17.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 – Msza św. z nauką misyjną.
20.30  -  Apel Maryjny.


PIĄTEK  10.09.2021
 „ Pamiętaj o śmierci”
7.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
8.00 – Msza św. z nauką misyjną.
16.00 – Spotkanie dla dzieci kl. VI-VIII
17.00 – Godzina Miłosierdzia. Spowiedź.
           Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 – Msza św. z nauką misyjną.
19.00 – Spotkanie dla młodzieży.
20.30  -  Apel Maryjny.


SOBOTA  11.09.2021
„ Dzień Maryjny, dzień małżeństwa”
7.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
8.00 – Msza św. z nauką misyjną.
            Odnowienie ślubów małżeńskich.
10.00 – Msza św. dla chorych.
             Odwiedziny chorych.
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu.
17.30 – Msza św. z nauką misyjną.
             Odnowienie ślubów małżeńskich.
20.30  -  Apel Maryjny.

NIEDZIELA  12.09.2021  
„ Bądźcie świadkami”
 7.30 – Msza św. z nauką misyjną.                  
9.00 – Msza św. z nauką misyjną.
10.30 - Msza św. z nauką misyjną.
Poświęcenie krzyża misyjnego (przed Mszą)
 Zakończenie Misji Świętych.


Nie zamykajmy serc, Zbawienia nadszedł czas,
Gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz.


Już się nie lękaj, porzuć zmartwienia Bogu zaufaj nic ci nie grozi. Już się nie lękaj, porzuć zmartwienia Bóg miłością jest.


Ty dasz mi pokój serca Panie mój, bo Tyś zbawieniem mym. Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy mnie.


Pan jest mocą swojego ludu. Pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem nie jestem sam. W nim moja siła, nie jestem sam.


Jezu Tyś jest światłością mej duszy. Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy. Daj mi moc przyjąć  dziś miłość Twą.
Modlitwa o łaski  misyjne
Dobry i miłosierny Boże!  Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej parafii.
Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy: „Przyjdź Królestwo Twoje”.
Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętych, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy jego miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwrócenia się od Boga.
Użycz misjonarzom świata łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia.  Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa.
Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej parafii, aby przez  misje święte zostało odnowione oblicze naszej parafii.
Matko Kościoła! Bądź Matka parafii w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas  swoim wstawiennictwem. Amen.


Misje święte -  to  czas szczególnej obecności pośród nas Chrystusa Odkupiciela, który będzie kierować swoje wezwanie: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię”/Mk 1,14/. Wprawdzie jest On wśród nas nieustannie obecny, lecz ta Jego obecność podczas Misji  będzie zapewne bardziej dostrzegana w posłaniu przybywających do nas misjonarzy.  Misje święte będą więc zmierzać przede wszystkim:  
- do nowego odczytania przykazań Bożych;
- do znalezienia odpowiedzi na dręczące pytania;
- do utwierdzenia naszej wiary;
- do pogłębienia chrześcijańskiej miłości bliźniego w rodzinie, sąsiedztwie i pracy;
- do wzmocnienia naszej nadziei w życie wieczne.
Gorąco Was wszystkich na te Misje święte zapraszamy. Zapraszamy Was, szczerze wierząc, abyście pogłębili Waszą wiarę; Was powątpiewających, abyście znaleźli odpowiedź na pytanie związane z sensem życia; Was niewierzących, abyście nawrócili się i uwierzyli Chrystusowi i jego Ewangelii.
Czas Misji jest czasem zatrzymania się, zadumy i refleksji. To nowa kolejna szansa, jaką daje Bóg. Was wszystkich prosimy o modlitwę w intencji naszych Misji świętych.


                         Ks. Prob. Waldemar Klose


Misjom przewodniczy O. Mirek  z Krakowa.
 „ Zgromadzeni na Eucharystii”


M I S J E  Ś W I Ę T E

Parafia pw. Św. Walentego            
W  A  L  C  E

8  -  12.09.2021

⬅️ Powrót do ogłoszeń
Głos Świętego Walentego
Aktualna gazetka z intencjami Mszy Świętych
Głos św walentego